Rekli su...

Dr Gordan Popović za list Danas


Danas

Dr Gordan Popović

VIAGRA ILI VEP

Jedan od retkih lekara kod nas koji se odmah po sticanju diplome posvetio problemu muške seksualne funkcije, Dr Gordan Popović, nerado upotrebljava reč impotencija. On čak tvrdi da takva dijagnoza retko može da se postavi i da je najveći broj muškaraca samo uslovno impotentan....

(PDF 395 KB)