s
Biografija
Dr Gordan Popović

Dr GORDAN POPOVIĆ

Specijalista urologije seksologije

Izvod iz biografije

Dr Gordan Popović 30 godina vodi urološko - seksološku ordinaciju "POTENCIJAL". Član je Urološke sekcije Srbije kao i Intersekcijskog odbora za seksološku medicinu Srpskog lekarskog društva.

Kao specijalista urologije intenzivno se bavi seksološkom problematikom, naročito dijagnostikom i lečenjem:
- impotencije
- oboljenja prostate
- uroloških infekcija
- fimoze
- povećanje veličine, ispravljanje deformiteta penisa i ugradnja penilnih proteza

U periodu 1998 - 2001 poznat je kao lekar koji je imao najveći broj pacijenata i najveće iskustvo u primeni prvog leka za erektilnu disfuknciju koji se tada u svetu pojavio. Još tada uviđa potrebu za preparatom koji poboljšava seksualnu funkciju, a koji bi bio pogodan za široku primenu i da je potpuno siguran po zdravlje. Tako je nastao preparat POTENCIJAL koji je tokom punih šesnaest godina primene ta svojstva i potvrdio.

Dr Popović je rođen 1963. godine u Beogradu. Posle završene srednje i više medicinske škole upisuje Medicinski fakultet u Beogradu. Po sticanju diplome doktora medicine uspešno završava specijalizaciju iz urologije. Još kao student medicine posebnu pažnju posvećuje seksološkoj problematici. Vrlo rano uviđa da se i u svetskoj medicini još nedovoljno zna o seksualnoj funkciji ljudi, a naročito u našoj zemlji gde se ni postojeća znanja iz medicine ne primenjuju dovoljno u svakodnevnoj praksi.

Među prvima u našoj zemlji uvodi u praksu savremena sredstva i lekove koji se koriste u lečenju impotencije. Rad Dr Popovića i njegovo tridesetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti pomogli su velikom broju pacijenata - do sada više od 30.000.

Najveći broj pacijenata posetio je Dr Popovića zbog:

lečenja impotencije i produženja trajanja seksualnog odnosa

oboljenja prostate (uvećana prostate, prostatitis)

uroloških infekcija (mokraćne bešike – cistitisi, polne infekcije…)

fimoze (otežano prevlačenje prepucijuma – kožice preko glansa penisa) kako operacijom, tako i neoperativnim putem

povećanja veličine, ispravljanja deformiteta penisa i ugradnje penilnih proteza