Ordinacija Potencijal

POTENCIJAL ORDINACIJA


 

 

MISIJA ORDINACIJE


 

Cilj POTENCIJALA je da bude mesto gde će se rešavati problemi savremenog muškarca iz domena urologije, sa posebnim naglaskom na sledeće konkretne oblasti urologije: 

- impotencija 
- oboljenja prostate 
- urinarne infekcije 
- fimoza 
- povećanje veličine, ispravljanje deformiteta, ugradnja penilnih proteza 

Ideja urološke ordinacije POTENCIJAL  je da stvori mesto gde će svaki muškarac moći da dođe i da kaže "imam problema sa potencijom" i da pri tome naiđe na potpuno razumevanje.

Takođe POTENCIJAL predstavlja mesto gde će se pacijentu pomoći da reši svoj problem u skladu sa najnovijim medicinskim saznanjima i svetskim stručnim trendovima.

U krajnjoj instanci, ideja je da svakom muškarcu omogućimo da  pokaže svoj potencijal!

Vrh stranice


 

 

PRISTUP PACIJENTU


 

Osim medicinsko-urološkog pristupa u smislu odgovarajuće dijagnostike i utvrđivanja najbolje terapije, svaki pacijent se sagledava i kao celina, tj. posmatra se njegov problem u svim životnim dimenzijama i shodno tome traži se rešenje koje će biti najbolje konkretno za datu situaciju.

Šta to znači?

Na primer, imamo tri čoveka koji imaju problema sa postizanjem erekcije. Jednom se dešava da ne može da ima odnos sa suprugom, drugi ima problema samo u povremenim "izletima sa strane", dok treći ima problema sa devojkom koju je nedavno upoznao i sa kojom još nije imao odnose. Sva tri pacijenta imaju istu dijagnozu. Da li mislite da je rešenje problema isto za svu tojicu? Naravno da nije.

Posle petnaestak godina iskustva mi u POTENCIJALU znamo da se rešenje problema ne traži samo na osnovu dijagnoze, već i u skladu sa životnom situacijom.

Vrh stranice


 

 

KO SU NAŠI PACIJENTI?


 

Starosna struktura

Probleme sa potencijom imaju muškarci svih uzrasta. Često u POTENCIJAL dolaze mladići od 17-18 godina. Imamo i veliki broj pacijenata u poznijim godinama, između 70. i 80. godine života. Najstariji pacijent do sada imao je 89 godina.

Ipak ubedljivo najviše pacijenata se nalazi u tzv. najboljim godinama i u punoj snazi – između 30. i 55. godine života.

Obrazovanje i zanimanje

Srednjoškolci, studenti, poljoprivrednici, radnici, advokati, profesori.... Ne može se reći da su pripadnici bilo koje profesije pošteđeni problema sa potencijom. Ipak, relativno se češće javljaju za pomoć pacijenti sledećih zanimanja: privatni preduzetnici, menadžeri, političari i direktori velikih preduzeća.

Materijalno stanje

S obzirom da se radi o privatnoj ordinaciji, pretpostavilo bi se da češće dolaze pacijenti koji su relativno imućniji. Međutim, interesantno je da imamo i mnogo pacijenata srednjeg i slabijeg imovnog stanja. Sve u svemu stiče se utisak da loša materijalna situacija doprinosi nastanku impotencije. To naravno ne znači da novac garantuje da do problema sa potencijom neće doći!

Vrh stranice

Jeftine selidbe Beograd Cena selidbe Beograd Kombi selidbe i prevoz

 

 

KAKO JE NASTALA UROLOŠKA ORDINACIJA "POTENCIJAL"?


 

potencijalDr Gordan Popović kreće sa privatnom lekarskom praksom još početkom devedesetih godina. Osniva svoju lekarsku ordinaciju u vreme kada su u našoj zemlji privatne ordinacije bile prava retkost. Odlučuje se na taj potez sa ciljem da stvori uslove u kojima će moći da pomaže ljudima koji imaju problema sa seksualnom funkcijom-naričito kada su u pitanju impotencija i problemi sa prostatom.

U to vreme muškarci koji su imali poteškoća sa potencijom praktično nisu imali kome da se obrate. Lekara koji bi se bavili isključivo pitanjima impotencije tada nije bilo (ili se za njih nije dovoljno znalo), tako da su ti ljudi bili prepušteni sami sebi i u situaciji da pokušavaju da se leče sumnjivim preparatima i metodama. Mnogi od njih su tražeći pomoć dospevali i do različitih seoskih "vračara" i "magova".

Jasno je da se od impotencije ne umire. Čak ne postoje ni neke ozbiljne tegobe. Zbog toga, pokušaj Dr Popovića da se posveti ovoj oblasti radeći u nekoj od državnih zdravstvenih ustanova bio je unapred osuđen na neuspeh jer su bolnice i domovi zdravlja bili preopterećeni bolesnicima ozbiljno narušenog zdravlja.

Sa druge strane, pacijenti koji bi i stigli do lekara žaleći se na problem sa impotencijom, obično su nailazili na neodgovarajući prijem. To se dešavalo iz neznanja šta bi radili sa takvim pacijentima, a i zbog neshvatanja značaja potencije za svakog muškarca. Tako se tada (a i dan danas, samo ređe) dešavalo da lekar pokušava da celom problemu prida šaljiv ton i da neubedljivo teši pacijenta rečima "ma nije ti ništa, desilo se slučajno", ili "šta bi hteo, u tim godinama pa misliš na one stvari".

Koliko je neprimereno pominjanje godina tj. životnog doba pacijenta kada je seks u pitanju treba ilustrovati činjenicom da su najmlađi pacijenti POTENCIJALA imali 16-17 godina, a najstariji 92. 

Dakle, jedina mogućnost da se na pravi način pomogne ljudima koji imaju problem sa potencijom bilo je otvaranje privatne ordinacije i potpuno posvećivanje toj oblasti.

Vrh stranice

Industrijski vibratori